Illustraties

Voorbeeld van verbeelding van koers of strategie

Deze tekening maakte ik in opdracht van Gemeente Rheden. Het verbeeldt de koers voor de komende jaren, waarin meer dan 20 speerpunten uitgevoerd moeten worden. Gemeente Rheden heeft prachtige paarse heidevelden op de Posbank, de rivier de IJssel en de uitgestrekte uiterwaarden. Op de achtergrond zie je dit in kleurvlakken gevisualiseerd. 

Voorbeelden van illustraties die gebruikt worden in presentaties/ lesmateriaal


Voorbeelden van illustraties die live getekend zijn tijdens conferentie


Voorbeelden van illustraties die gebruikt zijn voor scripties of onderzoeksrapporten

Voorbeelden van illustraties die horen bij een verhaal


Overig