Wie is de tekenaar?

 

Foto gemaakt door Pascale Drent

Ik ben sociale wetenschapper (Vrije Universiteit: Cultuur, organisatie en management - politicologie en bestuurskunde). Ik werkte als bestuurlijk adviseur van de korpsleidingen van de politieorganisaties in regio Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland. Daarna adviseerde ik verschillende burgemeesters van de gemeente Rheden op gebied van veiligheid. Op dit moment ben ik naast tekenaar ook programma-leider van #Leerlingalert. Dit programma is erop gericht om te voorkomen dat jongeren de stap in de misdaad zetten door het geven van bewustwordingslessen aan jongeren, hun ouders en medewerkers van scholen. Mijn creatieve brein heb ik volledig kunnen inzetten om dit concept te ontwikkelen. Voor de uitvoering van dit programma heb ik veel getekend en de website ((www.leerlingalert.nl) is daarvan ook een mooi voorbeeld. 

 

Door mijn werk ontwikkelde ik de vaardigheid om snel processen te doorzien en informatie te verwerken tot hapklare brokken. Ook ben ik gewend om voor grote groepen te staan, processen te begeleiden en de juiste vragen te stellen om tot de essentie te komen of proces op gang te brengen. En dit zet ik zo nodig ook in bij mijn tekenopdrachten. Ik vind dit leuk. Werk wat dus energie oplevert in plaats van dat het je leegzuigt. Goede balans toch. 

 

Ik durf uit mijn comfortzone te gaan - waardoor ik ook de stap zette om live te tekenen tijdens een conferentie waarbij 250 deelnemers het tekenproces direct konden volgen op grote beeldschermen.Tegelijkertijd kan ik ook veel plezier halen uit het maken van een persoonlijke uitnodiging voor een feest of andere gebeurtenis, wat qua tekenproces weer veel individueler is. 

 

Met groet, Petra van den Berg