Tarief

Een vaste prijs voor het maken van een illustratie kan ik niet geven. Dit is namelijk helemaal afhankelijk van de stijl en de hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden. 

 

Voor sommige illustraties zijn meerdere overlegmomenten nodig om tot de essentie te komen van de visualisatie. Of moeten verschillende notities doorgenomen worden, waarvan de illustratie opgebouwd wordt uit verschillende lagen. 

 

Ik hanteer een minimale uurprijs van € 100,- als uitgangpunt. 

 

Zou je me willen inzetten voor het maken van een beeldverslag van bijvoorbeeld een teambijeenkomst. Dat reken ik de reistijd, de reiskosten, het aantal uren van aanwezigheid plus de tijd dat ik bezig ben de tekeningen te maken. We maken van tevoren dan afspraken over het aantal tekeningen of aantal uren wat eraan gewerkt mag worden. 

 

Teken ik live tijdens een conferentie, dan wordt de reistijd, de reiskosten en uren van aanwezigheid gerekend. De tekeningen worden dan tijdens de conferentie gemaakt. 

 

De door mij gemaakte praatplaten en tekeningen die te maken hebben met strategie, visie en koers of verwerking van complexe informatie, kosten tussen de € 1.000 en € 1.500.